Αρχική κατάσταση
Παρασκευές
Χρωματοληψία κολοβώματος
Χρωματοληψία
Χρωματοληψία
Χρωματοληψία
Χρωματοληψία
Ανάλυση χώρων
Τελική αποκατάσταση
Τελική αποκατάσταση

#11 IPS e.max στεφάνη

DDS Prosth. Πάρις Ραβάνης

Λ. Πεντέλης 7α, Βριλήσσια, 15235, Τ: 210 6800542  Μ: 6942488392

 7a Pentelis Av., Vrilissia, 15235, Τ: +30 210 6800542 Μ: +30 6942488392

Maria Spanopoulou

 

Dimitris Spanopoulos

 

Copyright       2016 by Maria Spanopoulou
All rights reserved