Αρχική κατάσταση
Εξαγωγή του #25
Τοποθέτηση εμφυτεύματος
VPI System
Εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης
Εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης
Εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης
Εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης
Εξατομικευμένο κολόβωμα επούλωσης
Χρωματοληψία
Χρωματοληψία
Διαμόρφωση μαλακών ιστών
Διαμόρφωση μαλακών ιστών
Αντιφραφή του κολοβώματος επούλωσης
Αντιφραφή του κολοβώματος επούλωσης
Εξατομικευμένος άξονας αποτύπωσης
Εξατομικευμένος άξονας αποτύπωσης
Λήψη αποτυπώματος
Λήψη αποτυπώματος
Τελικό αποτέλεσμα
Τελικό αποτέλεσμα
30 final xray

#25 Ολοκεραμικό εξατομικευμένο κολόβωμα-στεφάνη

IPS e.max

DDS Prosth. Πελεκάνος Σταύρος

Λ. Πεντέλης 7α, Βριλήσσια, 15235, Τ: 210 6800542  Μ: 6942488392

 7a Pentelis Av., Vrilissia, 15235, Τ: +30 210 6800542 Μ: +30 6942488392

Maria Spanopoulou

 

Dimitris Spanopoulos

 

Copyright       2016 by Maria Spanopoulou
All rights reserved